Duomenų tvarkytojas: MB „Naujoji grupė“, juridinio asmens kodas: 303350560, Trakų g. 3, Vilnius, el. paštas info@neogroup.lt

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai :

- statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, svetainių lankytojų srautų nustatymas ir analizavimas;

- tiesioginė rinkodara;

- sutarties sudarymas ir jos vykdymas;

- paslaugų teikėjo klientų aptarnavimo kokybės gerinimas;

- sklandaus svetainės veikimo užtikrinimas

- kliento registracija

- būtina komunikacija ir užklausų administravimas. 

Kliento teisės: Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi įmonės veikloje, priklausomai nuo aplinkybių, turi šias teises:

žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

reikalauti ištaisyti arba atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;

savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;

reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis;

bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;

atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Pasitikslinti informaciją galite susisiekę su mumis el. paštu  info@neogroup.lt

Product added to compare.