1.     Bendrosios nuostatos

• Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir MB „Naujoji grupė“ (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu neogroup.lt  interneto parduotuvėje adresu https://neogroup.lt  susijusios nuostatos.
• Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu ir kitais taikomais teisės aktais.
• Pirkėjas, užsisakydamas prekes, patvirtina, jog su Taisyklėmis susipažino.
• Užsakyti ir pirkti prekes 
https://neogroup.lt  turi teisę išimtinai tik:
-veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
-nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
-juridiniai asmenys. Tačiau šiose Taisyklėse aprašytos prekių grąžinimo ir sutarties atsisakymo sąlygos juridiniams asmenims nėra taikomos; prekes jie gali grąžinti tik bendrais Lietuvos teisės aktuose nustatytais pagrindais.
• Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje 
https://neogroup.lt  
• Apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, plačiau galite sužinoti 
https://neogroup.lt  Privatumo politikoje.

 

2.     Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

• Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ar paslaugą(-as) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.
• Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
• Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos  Pardavėjo  duomenų bazėje.

 

3.     Pirkėjo teisės ir pareigos

• Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje https://neogroup.lt  vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
• Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve 
https://neogroup.lt , pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos. Ši teisė atsisakyti prekės per 14 dienų taikoma tik vartotojams (fiziniams asmenims, kurie prekes įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais vartojimo tikslais). Juridiniai asmenys ir kiti Pirkėjai, kurie neatitinka vartotojo sąvokos, prekes grąžinti gali tik bendrais Lietuvos teisės aktuose nustatytais pagrindais.
• Taisyklių 3.2 punkto pirmame sakinyje aptarta Pirkėjo (vartotojo) teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228
10
• Taisyklių 3.2 punkte aptarta Pirkėjo (vartotojo) teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. (plačiau žr. Taisyklių 8 dalį).
• Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
• Suformuoto ir užsakyto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas. Tuo atveju, kai Pirkėjas jau yra pateikęs užsakymą, norėdamas anuliuoti ar koreguoti užsakymą, Pirkėjas turėtų nedelsdamas susisiekti su Pardavėju (dėl kontaktinių duomenų plačiau žr. Taisyklių 9 dalį). Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi galimybės suteikti Pirkėjui teisės anuliuoti ar koreguoti užsakytų prekių krepšelio (pvz., nes prekės jau suruoštos siuntimui ar perduotos kurjeriui), Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
• Pateikęs užsakymą, Pirkėjas privalo priimti prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, taip pat nepiktnaudžiauti Pirkėjo teisėmis ir laikytis teisės aktų reikalavimų.
• Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas

 

4.     Pardavėjo teisės ir pareigos

• Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjams sudaryti galimybę užsakyti prekes per https://neogroup.lt   šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
• Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo prekių užsakymo metu pasirinktu būdu ir nurodytu adresu.
• Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti jo asmens duomenis laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
• Pardavėjas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad galėtų įvykdyti Pirkėjo užsakymą. Tačiau išskirtiniais atvejais gali pasitaikyti vienetinių situacijų, kai dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausiančių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjo įsigytos prekės. Tokiais išskirtiniais atvejais, nesant galimybės įvykdyti Pirkimo-pardavimo sutartį, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Siekdamas patenkinti Pirkėjo poreikius, Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui panašią į Pirkėjo užsakytą ar įsigytą prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
• Tuo atveju, kai Pirkėjas (vartotojas) pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties pagal Taisyklių 3.2 punktą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
• Kai Pirkėjas, teikdamas užsakymą per 
https://neogroup.lt , pasirenka už prekes atsiskaityti atsiimdamas prekes arba pateikdamas užsakymą sumokėjo už prekes, tačiau Pardavėjo partneriui (prekių pristatymo įmonei, kurios pristatymą pasirinko Pirkėjas), siekiančiam pristatyti užsakytas prekes Pirkėjui, nepavyksta susisiekti su Pirkėju per Pardavėjo partnerio interneto svetainėje viešai skelbiamose procedūros nustatytą terminą Pirkėjo nurodytais kontaktais, tuomet Pirkėjo užsakytos prekės yra grąžinamos atgal į https://neogroup.lt . 

 

5.     Prekių kainos ir užsakymų apmokėjimas

• Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme https://neogroup.lt  nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM yra įtrauktas į https://neogroup.lt  nurodytas prekių kainas. Prieš Pirkėjui patvirtinant užsakymą, prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.
• Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai.
Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

Apmokėjimą atliekant pagal elektroniniu paštu gautą išankstinio mokėjimo sąskaitą;
Elektronine bankininkyste.

• Pirkėjas, atsiskaitydamas per elektroninę bankininkystę, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siunta. Neapmokėjus užsakymo per 1 valandą, užsakymas yra šalinamas iš sistemos.

 

6.     Prekybos taisyklės ir teisės aktai

• Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo pakeitimo, informaciją galite rasti čia.

 

7.     Prekių grąžinimas

• Pirkėjo (vartotojo) įsigytos kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų taikomų teisės aktų nuostatomis.
• Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas (vartotojas) turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą 
https://neogroup.lt/content/grazinimo-forma ir atsiųsti mums elektroniniu paštu grazinimas@neogroup.lt. Siųsdamas mums grąžinimo dokumentą, Pirkėjas kartu turi prisegti savo padarytas grąžinamos prekės pakuotės (ar pačios prekės, jei prekė parduota be pakuotės) nuotraukas. Pirkėjas turi pateikti kelias prekės nuotraukas iš visų prekės pusių, įrodančias, kad prekės pakuotė (prekė) Pirkėjo nebuvo sugadinta, pradaryta ar panaudota.
• Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
• Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
• Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
• Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Pirkėjas negali pasinaudoti savo teise grąžinti kokybišką prekę, jei buvo nuplėšta ar pažeista jos apsauginė celofaninė plėvelė (celofaninė išorinė pakuotė), apsauginis lipdukas ar kita panaši apsaugos priemonė, apsauganti nuo prekės pakuotės atidarymo ir (arba) galimybės šią prekę panaudoti.
• Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
• Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą. Taip pat, kaip numatyta Taisyklių 8.2 punkte, turi būti pateikiamos kelios grąžinamos prekės nuotraukos;
• Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
• Jei už grąžinamas prekes buvo atsiskaityta dovanų čekiu, Pirkėjui išduodamas naujas dovanų čekis, kurio vertė lygi grąžinamai prekių sumai.
• Kokybiškų prekių grąžinimo atveju, Pirkėjas turi apmokėti tokių prekių grąžinimo išlaidas. Kokybiškas prekes Pirkėjas gali grąžinti vienu iš Pardavėjo šiose Taisyklėse nustatytų būdų per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
• Prekių grąžinimo paslaugos kainos* ir būdai nurodomi 
https://neogroup.lt skiltyje „Grąžinimas“ (nuoroda: https://neogroup.lt/content/grazinimas).

* Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Tačiau visais atvejais, apie pasikeitusias grąžinimo kainas Pirkėjas bus informuojamas prieš jam pateikiant užsakymą

• Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš Pardavėjo Pirkėjui grąžinamos sumos.
• Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, Pirkėjui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.
• Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228
10straipsniu;
• Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.
• Pinigai už grąžintas prekes grąžinami per 9 dienas nuo tos dienos, kai prekės pristatomos į 
https://neogroup.lt sandėlį.

 

8.     Apsikeitimas informacija 

• Pardavėjas teikia Pirkėjui informaciją ir, esant poreikiui, kitaip su juo komunikuoja, naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės https://neogroup.lt svetainės skyriuje „Pagalba“ (nuoroda: https://neogroup.lt/content/pagalba ).

 

9.     Atsakomybė 

• Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
• Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės 
https://neogroup.lt.
• Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
• Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
• Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
• Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles neįvykdymą, jei įrodo, kad įsipareigojimai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Pagal šias Taisykles nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms prašanti atleisti nuo atsakomybės Šalis privalo kuo skubiau pranešti apie tai raštu kitai Sutarties Šaliai. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, Sutartis gali būti nutraukiama vienos iš Šalių iniciatyva, apie tai pranešus raštu kitai Šaliai. 

 

10.  Baigiamosios nuostatos

• Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
• Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę toliau pirkti prekes 
https://neogroup.lt  Pirkėjo užsakymams, pateiktiems iki Taisyklių pakeitimo, taikoma užsakymo metu galiojusi Taisyklių versija.
• Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
• Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
• Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
• Prašymą/skundą dėl įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://vvtat.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/593) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Jūs turite kreiptis į Pardavėją.


Šios Taisyklės parengtos 2023 m. kovo 3d.1.     

Product added to compare.